{content}

BECSales

ONZE VISIEDe wereld is heel sterk aan het veranderen. Dat geldt zeker ook voor de traditionele manier om producten en diensten aan te bieden. Het genereren van enkel leads, het fysiek op de deuren kloppen, het plaatsen van een advertentie of slechts het hebben van een statische website levert steeds minder op.

De klant hecht er waarde aan dat iemand zich echt inleeft in zijn/haar wereld om van daaruit de toegevoegde waarde van een dienst of product te promoten. Omdat de klant steeds meer centraal komt te staan, moet de verkopende organisatie zich hierop aanpassen.

Het vizier dus veel meer extern gericht, terwijl interne disciplines als sales, marketing, service en techniek beter op elkaar moeten worden afgestemd om de klant te boeien en te binden.Hoe kunnen wij u helpen?

Hoe kunnen wij u helpen

Op basis van haar brede verkoopervaring op operationeel en management niveau is BECSales ervan overtuigd dat de basis voor commercieel succes vooral wordt gelegd aan de voorkant van het proces.

Het alleen maar focussen en sturen op resultaat is meestal niet de beste oplossing voor het gewenste resultaat, omdat het niet leidt tot een constructieve verandering van gedrag en een verbetering van klantbeleving.

Het maken van de juiste keuzes voor markten en klanten, het beter afstemmen van de propositie op de behoefte van de klant, het anders neerzetten van de salesorganisatie en het door ontwikkelen van de talenten van uw mensen, zijn veel meer bepalend voor het succes en de toekomst van uw bedrijf.

Hiermee kunnen wij u helpen, in de vorm van advisering, training, coaching of bij het uitvoeren van een salestraject op interim basis.


Uw voordelen

BECSales is een verkooporganisatie die meer dan 10 jaar zelf ook salestrajecten uitvoert. Deze ervaringen hebben wij verwerkt in onze praktijkgerichte dienstverlening. Onze adviezen, trainingen en coaching trajecten zijn daarom veel meer dan alleen maar gebaseerd op theorie.